Models de certificats per inversió de subjecte passiu de l'IVA.

Publicat el dia 16/12/2014

Models per preparar els certificats obligatoris en els casos de :

 - Inversió de subjecte passiu construcció: CERTIFICAT

- Inversió de subjecte passiu telèfons mòbils, ordinadors portàtils, tauletes, plata platí, etc...

  CERTIFICAT        Atenció: (Cal presentar alta censal model 036)

- Obres de renovació i reparació d’habitatges. CERTIFICAT

- Obres de renovació i reparació comunitats de propietaris. CERTIFICAT

- NO Inversió de subjecte passiu construcció: CERTIFICAT

   S'han d'obtenir de manera prèvia o simultània a l'inici de l'obra o adquisició de bens.