AVÍS LEGAL

 TITULAR WEB

 En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. En qualitat de titular del website www.fontroigtanya.cat a continuació li comunica les dades identificatives exigides per la Llei esmentada.

 Nom Comercial: FONT J. ROIG-TANYÀ ASSESSORS.

 Raó Social: FONT J. ROIG-TANYÀ ASSESSORS FISCALS I COMPTABLES S.L.

 NIF: B61273157.

 Adreça: RAMBLA DEL PASSEIG Núm. 50 PRAL 2a. - 08500 – VIC.

 Telèfon: 938860693.

 E-mail: info@frt.cat.

 INSCRIPCIÓ REGISTRAL. Registre Mercantil de Barcelona, ​​Volum 29625, Foli 154, Full B-157618.

 LEGISLACIÓ APLICABLE.

Llei Orgànica 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic Llei 56/2007, de 28 de desembre, de mesures d'impuls de la Societat de la Informació. Normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica (ES) 15/1999 de 13 de desembre (LOPD).

En cas que una autoritat competent declari la nul·litat de qualsevol de les disposicions d'aquest Avís Legal, les restants disposicions seguiran sent vàlides i vinculants per a ambdues parts, llevat que aquesta autoritat resolgui una altra cosa expressament.

Amb caràcter general les relacions entre FONT J. ROIG-TANYÀ ASSESSORS FISCALS I COMPTABLES S.L amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles. Per a qualsevol conflicte derivat de la interpretació de les mateixes, les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de el domicili de la propietari de la pàgina web, sempre que això no sigui contrari al que disposa l'article 29 de la LSSI.

POLÍTICA DE PRIVACITAT.

A efecte del que preveu la Llei de Protecció de dades de caràcter personal aquest website disposa de la informació a l'usuari exigida per la mateixa, consulteu la nostra Política de Privacitat abans de facilitar qualsevol de les seves dades de caràcter personal, tants sigui pels formularis disponibles o bé per qualsevol altre mitjà de contacte.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de FONT J. ROIG-TANYÀ ASSESSORS FISCALS I COMPTABLES SL i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni encara citant les fonts, excepte consentiment per escrit de FONT J. ROIG-TANYÀ ASSESSORS FISCALS I COMPTABLES SL.

FONT J. ROIG-TANYÀ ASSESSORS FISCALS I COMPTABLES SL no concedeix cap tipus de llicència o autorització d'ús personal a l'Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb la present pàgina web i els serveis oferts en la mateixa.

POLÍTICA DE COOKIES.

Aquesta pàgina web utilitza tecnologia "cookies", per a més informació consulti Política de Galetes.

CONDICIONS GENERALS D'UTILITZACIÓ.

El Website té per objecte facilitar als usuaris informació sobre els serveis oferts per FONT J. ROIG-TANYÀ ASSESSORS FISCALS I COMPTABLES SL, així com poder cursar una petició d'informació dels mateixos a través dels seus formularis o bé per qualsevol altre contingut de contacte d'aquest lloc web, en qualsevol cas està dirigit exclusivament a persones físiques o jurídiques amb plena capacitat d'obligar-se.

FONT J. ROIG-TANYÀ ASSESSORS FISCALS I COMPTABLES S.L es reserva el dret a modificar el present avís legal per a adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de el comerç. En aquests supòsits, FONT J. ROIG-TANYÀ ASSESSORS FISCALS I COMPTABLES S.L anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica per això us recomanem revisar aquest avís legal cada vegada que accedeixi al nostre lloc web.

 L'Usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb FONT J. ROIG-TANYÀ ASSESSORS FISCALS I COMPTABLES S.L o qualsevol dels seus col·laboradors.

 Aquestes condicions són d'aplicació per a qualsevol Usuari que accedeixi a la present pàgina web. L'Usuari es compromet a utilitzar aquesta pàgina web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l'ordre públic. De la mateixa manera, l'Usuari s'obliga a no utilitzar la pàgina web, els seus continguts o serveis que es prestin a través d'aquesta amb fins o efectes il·lícits, sent contraris o lesius d'interessos o drets de tercers, o que de qualsevol altra forma, pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina web.

 Així mateix, l'usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin en la pàgina web. L'usuari utilitzarà els serveis i materials disponibles en els Website així com els continguts exclusivament per a fins particulars, excloent-ne qualsevol modalitat d'utilització diferent a aquesta, i amb exclusió específica a qualsevol utilització amb ànim de lucre o que reporti benefici, directe o indirecte a l'usuari o a tercers.

 L'usuari haurà d'establir les mesures de seguretat de caràcter tècnic adequades per a evitar accions no desitjades en el seu sistema d'informació, arxius i equips informàtics empleats per a accedir a Internet i, especialment, a la pàgina web i / o els Continguts, sent conscient que Internet no és un mitjà totalment segur.

 FONT J. ROIG-TANYÀ ASSESSORS FISCALS I COMPTABLES S.L es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l'accés a aquesta informació a certs usuaris.

L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xats o fòrums) que FONT J. ROIG-TANYÀ ASSESSORS FISCALS I COMPTABLES SL pugui oferir a través del seu Website.

En qualsevol cas, FONT J . ROIG-TANYÀ ASSESSORS FISCALS I COMPTABLES SL no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

El Website de FONT J. ROIG-TANYÀ ASSESSORS FISCALS I COMPTABLES S.L està redactat en català, de conformitat amb el que estableix l'article 3 de la Constitució Espanyola de 1978 i els seus estatuts d'autonomia.

ENLLAÇOS WEB DE TERCERS.

FONT J. ROIG-TANYÀ ASSESSORS FISCALS I COMPTABLES S.L podrà incloure en la pàgina web enllaços a Website de tercers. Aquests enllaços són inclosos directament per FONT J. ROIG-TANYÀ ASSESSORS FISCALS I COMPTABLES S.L per entendre de bona fe que, considerant que poden resultar d'interès per a vostè inclosos els models de documents (certificats).

FONT J. ROIG-TANYÀ ASSESSORS FISCALS I COMPTABLES SL, realitza tants esforços raonables siguin possibles per identificar si la informació cap a la qual s'efectua l'enllaç és rellevant i pertinent, però no realitza auditories o controls dels Website que es pogués s'estableix l'enllaç , així com tampoc en relació amb les accions o omissions dels qui els decideixin operar, vostè tindrà en tot moment la llibertat de decidir (sense cap obligació) si desitja o no fer clic sobre qualsevol enllaç disponible al lloc web, o bé interactuar a través de qualsevol altre mitjà o manera que vostè prefereixi, informar-se en la seva totalitat de les condicions d'ús, Política de Privacitat i / o altres termes aplicables de la pàgina web de tercers són acceptables o no per a vostè, de manera que FONT J. ROIG-TANYÀ ASSESSORS FISCALS I COMPTABLES SL no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per "links" o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat de FONT J. ROIG-TANYÀ ASSESSORS FISCALS I COMPTABLES S.L. La presència de "links" o enllaços a les pàgines web de FONT J. ROIG-TANYÀ ASSESSORS FISCALS I COMPTABLES S.L té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.

Si us plau, si vostè detecta que qualsevol dels enllaços ha deixat de ser correcte, no funciona, i / o remet a un Website que de qualsevol forma incompleix amb la normativa aplicable, li agraïm ens ho comuniqui mitjançant correu electrònic a l'adreça info@frt.cat.

ENLLAÇOS A EL WEBSITE.

Qualsevol tercer que voldria introduir enllaços des de les seves pàgines web a aquest lloc web ha de complir amb totes les condicions exigides legalment sense que el desconeixement de les mateixes eviti les responsabilitats derivades de la Llei, no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums.

L'enllaç únicament vinculés amb la home-page o pàgina principal de la pàgina web i no podrà reproduir-la de cap altra manera. Quedarà en tot cas prohibit establir frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquin a la pàgina web o permetin la visualització dels continguts a través d'adreces d'Internet diferents a les de la pàgina web i, en cap cas, quan es puguin visualitzar conjuntament amb continguts aliens a la pàgina web de manera que:

1. Pugui produir error, confusió o engany en els usuaris sobre la veracitat de la procedència dels serveis o els seus continguts. 2. Suposi un acte de comparació o imitació deslleial. 3. Serveixi per aprofitar la reputació de la marca, prestigi o manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre FONT J. ROIG-TANYÀ ASSESSORS FISCALS I COMPTABLES S.L, els seus serveis, socis, empleats, clients o col·laboradors. 4. De qualsevol altra forma resulti prohibit per la legislació aplicable i vigent en cada moment.

En cap cas, s'expressa en la pàgina on s'ubiqui l'enllaç que FONT J. ROIG-TANYÀ ASSESSORS FISCALS I COMPTABLES SL ha prestat el seu consentiment per a la inserció de l'enllaç o que d'altra manera patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.

Està prohibida la utilització de qualsevol marca anomenada de FONT J. ROIG-TANYÀ ASSESSORS dins de la pàgina del remitent, llevat dels casos permesos per la llei o expressament autoritzats per FONT J. ROIG-TANYÀ ASSESSORS FISCALS I COMPTABLES SL i sempre amb el establert en aquesta clàusula.

FONT J. ROIG-TANYÀ ASSESSORS FISCALS I COMPTABLES SL es reserva el dret a exercir totes les accions que corresponguin en dret per qualssevol enllaços fets per tercers a la pàgina web que suposi una vulneració dels seus legítims drets o d'aquells de tercers proveïdors, col·laboradors o entitats associades d'aquesta.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITATS.

Les informacions presentades en aquesta web són de caràcter orientatiu, quedant FONT J. ROIG-TANYÀ ASSESSORS FISCALS I COMPTABLES S.L exempt de qualsevol responsabilitat derivada de la falta d'exactitud, efectivitat o actualització en aquesta informació. FONT J. ROIG-TANYÀ ASSESSORS FISCALS I COMPTABLES S.L es reserva el dret a modificar el contingut de la pàgina web sense previ avís i sense cap tipus de limitació.

FONT J. ROIG-TANYÀ ASSESSORS FISCALS I COMPTABLES SL no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i de les que s'indiqui una altra font, de manera que tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l'ús d'aquesta informació.

S’exonera FONT J. ROIG-TANYÀ ASSESSORS FISCALS I COMPTABLES SL de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sorgir l'usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per FONT J. ROIG-TANYÀ ASSESSORS FISCALS I COMPTABLES SL sempre que procedeixi de fonts alienes a FONT J. ROIG-TANYÀ ASSESSORS FISCALS I COMPTABLES SL.

En tot cas, FONT J. ROIG-TANYÀ ASSESSORS FISCALS I COMPTABLES S.L exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin deure a la informació i / o serveis prestats o subministrats per tercers diferents de l'Empresa. Tota responsabilitat serà del tercer ja sigui proveïdor, col·laborador, associacions, organismes públics o entitats associades.

Queda prohibit l'accés, registre, navegació, utilització, allotjament i / o descàrregues de materials i / o ús dels serveis de qualsevol lloc web i / o continguts de FONT J. ROIG-TANYÀ ASSESSORS FISCALS I COMPTABLES SL per part de menors d'edat . En particular, FONT J. ROIG-TANYÀ ASSESSORS FISCALS I COMPTABLES S.L no garanteix que els Usuaris utilitzin el Portal i els Continguts de conformitat amb el present Avís Legal, ni que ho facin de forma diligent i prudent. La present informació regula les condicions d'ús, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que els usuaris de la pàgina Web que es publica sota el nom de domini www.fontroigtanya.cat les quals els usuaris assumeixen i es comprometen a respectar, davant de qualsevol dubte o consulta de les mateixes, així com dels nostres serveis pot contactar amb nosaltres al correu electrònic info@frt.cat en els termes que estableix aquest avís legal .

 


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l’anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que n’accepta el seu ús.


Acceptar